Bewezen effectief

Persoonlijke benadering

Behandeling op maat

Kosten en vergoedingen

Indien er sprake is van een diagnose vinden behandelingen plaats in de GB-GGZ en de S-GGZ, afhankelijk van waar de huisarts of POH-GGZ u indeelt (dit staat op uw verwijsbrief) en in overleg met uw behandelaar. Psychologenpraktijk Nova heeft via 1nP contracten met alle zorgverzekeraars, wat betekent dat uw behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit het basispakket. U dient echter wel rekening te houden met het eigen risico van 385 euro per jaar, welke ook geldt voor de gezondheidszorg. De datum van start van de behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico valt. De behandeling wordt pas bij de zorgverzekeraar gedeclareerd ná het beëindigen van de behandeling. Enkele diagnoses worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wilt u weten welke, klik dan hier. Uw behandelaar kan u hier meer informatie over geven.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars een GB-GGZ en een S-GGZ contract, zodat behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed worden via het Basispakket. Er is géén wachtlijst.

No show
Indien een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. In het weekend kan de voicemail ingesproken worden. Wanneer u niet tijdig uw afspraak afzegt, behoudt Psychologenpraktijk Nova het recht de kosten van de gemiste afspraak bij u in rekening te brengen. Eveneens behoudt Psychologenpraktijk Nova het recht om bij het frequent missen van afspraken de behandeling af te ronden.
Op het moment dat u zich bij onze praktijk heeft ingeschreven en niet verschijnt op de intake (zonder daarover te berichten), brengen wij voor die tijd een factuur bij de cliënt in rekening.

Particulier tarief
In 2018 bedraagt het particuliere tarief per sessie van 45 minuten € 95,- (onverzekerde zorg/OVP).

Generalistische Basis GGZ
De huisarts of POH-GGZ maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek. Vermoedt de huisarts dat er een psychische (DSM-IV) stoornis aanwezig is, dan kan de huisarts doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Dit is de zorg voor milde tot gemiddelde problematiek. De huisarts maakt op grond van 5 criteria een afweging:
1. Is er sprake of een vermoeden van een DSM-IV stoornis?
2. Wat is de ernst van de stoornis?
3. Wat is het risico dat de cliënt loopt?
4. Hoe complex zijn de klachten?
5. Hoe is het beloop van de klachten?
De Generalistische Basis GGZ is kortdurend en verdeeld in 4 producten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch, oplopend van 294 minuten tot 753 minuten per jaar. Aan het eind van de behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Deze zorg zit in het Basispakket. Voor 2018 heeft u alleen rekening te houden met het eigen risico van € 385,- voor de gezondheidszorg per jaar. Er is geen eigen bijdrage meer.

Gespecialiseerde GGZ
Deze zorg is een intensiever behandeltraject met een DSM-V stoornis. U wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in uw Basispakket. Uw behandelaar opent administratief een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) en houdt hiermee alle activiteiten bij rondom uw behandeling. Na afsluiting van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. In 2018 is uw eigen risico voor de gezondheidszorg 385 euro.