06 - 43986460 info@psychologenpraktijknova.nl | Gozelinusbocht 64, 5531 KL Bladel

Bewezen effectief

Persoonlijke benadering

Behandeling op maat

Kosten en vergoedingen

Overgang naar Zorgprestatiemodel in 2022

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Eén van de grote veranderingen is dat u maandelijks een overzicht van de zorgkosten ontvangt van uw zorgverzekeraar. In deze nieuwe systematiek dient Psychologenpraktijk Nova – via 1nP waarbij zij bij aangesloten is – maandelijks de zorg in rekening i.p.v. eens per jaar bij het afsluiten van een zorgtraject. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand.

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Let op, voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385,00 per jaar in 2022. Dit is een minimaal jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag en afhankelijk van de door uw gekozen ziektekostenverzekering kan dit bedrag hoger zijn. Dat betekent dat je de eerste €385,00 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Dit geldt dus voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, die u in 2022 maakt, niet uitsluitend de ggz kosten. Nadat je het eigen risico betaald hebt worden de ggz kosten volledig vergoed. Wanneer u in behandeling bent bij Psychologenpraktijk Nova via 1nP dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus met u verrekenen, tenzij u deze al eerder in het jaar heeft betaald voor andere zorg.